Zmena ceny vody od 1.7.2017

ilustračné oznámenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje, že úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o zmene cien za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre regulovaný subjekt nasledovne:

  • Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom  1,2010 €/m3
  • Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné a iné vodárenské subjekty, ktoré sú v zmysle zákona tiež regulovaným subjektom  0,6797 €/m3
  • Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou  1,1615 €/m3

 uvedené ceny sú bez DPH.

Bližšie info v priloženom dokumente.

Tagy: