Voľby do zastupiteľstva BBSK - zoznam kandidátov

úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zasiela zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BBSK a pre voľby predsedu BBSK

Podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

a

 podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Peter Bahno, v. r.
predseda volebnej komisie samosprávneho kraja