Stanovisko vodární k prevádzkovému tlaku v rozvodnej sieti

ruka drží pohár pod tečúcou vodou

Začiatkom roka 2019 žiadala obec Ráztoka Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. o prešetrenie podnetu občanov obce Ráztoka vo veci zníženého, resp. kolísavého prevádzkového tlaku dodávanej vody verejným vodovodom a vo veci zníženej kvality dodávanej vody verejným vodovodom.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v obci a Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica nám zaslali svoje stanovisko.

Týmto zverejňujeme dokumenty:

  1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,: Ráztoka, podnet na prevádzkový tlak a kvalitu dodávanej pitnej vody rozvodnou vodovodnou sieťou – stanovisko z 25.1.2019
  2. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,: Ráztoka, podnet na prevádzkový tlak a kvalitu dodávanej pitnej vody rozvodnou vodovodnou sieťou – stanovisko z 19.2.2019