Predchádzanie vzniku BRKO na území Mikroregiónu

Predchádzanie vzniku BRKO - plagat

Predstavujeme Vám projekt, do ktorého sa zapojila aj obec Ráztoka

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok – juh

Názov projektu: Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok – juh

Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Zmluvná výška NFP: 163 478,18 EUR