Odvoz komunálneho odpadu z kuka nádob v roku 2020

kuka nádoba určená na komunálny odpad

Termíny odvozu komunálneho odpadu v obci z nádob na odpad pre rok 2020.

16. január 2020
06. február
27. február
19. marec
09. apríl
30. apríl
21. máj
11. jún
02. júl
23. júl
13. august
03. september
24. september
15. október
05. november
26. november
17. december 2020