Odvoz komunálneho odpadu z kuka nádob v roku 2019

kuka nádoba určená na komunálny odpad

Termíny odvozu komunálneho dopadu v obci z nádob na odpad pre rok 2019.

03. január 2019
24. január
14. február
07. marec
28. marec
18. apríl
09. máj
30. máj
20. jún
11. júl
01. august
22. august
12. september
03. október
24. október
14. november
05. december
27. december 2019