Obecné zastupiteľstvo

obecné zastupiteľstvo

 

STAROSTKA OBCE A
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

 

Zuzana Vaníková

 • starostka obce

048 / 618 22 84
0903 618 224

 

Ing. Martina Klimeková

 • zástupkyňa starostky obce
 • predseda finančno-sociálnej komisie

0902 344 197

 

Milan Greguš

 • poslanec
 • predseda mandátovo-imunitnej komisie

0911 232 370

 

Norbert Slosiarik

 • poslanec
 • predseda komisie na ochranu verejného poriadku

0908 941 612

 

Mgr. Lucia Tokárová

 • poslankyňa
 • predseda kultúrno – športovej komisie

0902 436 856

 

Ján Urban

 • poslanec
 • predseda komisie stavebnej a životného prostredia

0910 476 084