NsP Brezno - zákaz návštev (ZRUŠENÝ)

Nemocnica s poliklinikou Brezno - areál

Príkaz riaditeľa

Nemocnice s poliklinikou Brezno č. 2/2019

Na základe zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípky v regióne Brezno,
na základe doporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica

S účinnosťou od dňa 26. január 2019

z a k a z u j e m

návštevy na všetkých oddeleniach Nemocnica s Poliklinikou Brezno, n.o. až do odvolania.
Žiadam všetkých, aby uvedený príkaz dodržiavali.

 

Na základe doporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica s účinnosťou od dňa 01.03.2019 povoľujeme návštevy na všetkých oddeleniach Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.