NsP Brezno - opätovný zákaz návštev

Nemocnica s poliklinikou Brezno - areál

Príkaz riaditeľa

Nemocnice s poliklinikou Brezno č. 3/2019

Na základe zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípky v regióne Brezno,
na základe doporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica

S účinnosťou od dňa 09. marca 2019 

z a k a z u j e m

návštevy na všetkých oddeleniach Nemocnica s Poliklinikou Brezno, n.o. až do odvolania.
Žiadam všetkých, aby uvedený príkaz dodržiavali.