Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022

ukážková ikona k dokumentu návrhu rozpočtu obce Ráztoka

Týmto oznamujeme, že na stránke sme zverejnili návrh rozpočtu obce.

Obyvatelia obce sa k nemu môžu vyjadriť ešte pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.