Lampiónový sprievod obcou - povývame

Image by lanur - https://pixabay.com/users/lanur-252933/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1128541

Obec Ráztoka a kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve

Vás pozýva na 

Lampiónový sprievod obcou

Sprievod sa uskutoční dňa 22. 11. 2019 o 17,30 hod.

Zraz účastníkov pri miestnom kostole.