Harmonogram zberu separovaného odpadu v roku 2020

kuka nádoba na odpad

Harmonogram zberu separovaných zložiek pre rok 2020. 
KUKA voz, 1100 l kontajnery

 

Plasty:

24.1.,  21.2.,   20.3.,   17.4.,   15.5.,   12.6., 
10.7.,  7.8.,   4.9.,   2.10.,   30.10.,   27.11.,   25.12.


Papier:

7.2.,  3.4.,  29.5.,   24.7.,   18. 9,   13.11.

 

Sklo:

10.1.,  6.3.,   1.5.,   26.6.,   21.8.,   16.10.,   11.12.

 

Všetky dni zberu sú piatky.