Harmonogram zberu separovaného odpadu v roku 2019

kuka nádoba na odpad

Harmonogram zberu separovaných zložiek. KUKA voz, 1100 l kontajnery

 

Plasty:

25.1.,  22.2.,   22.3.,   19.4.,   17.5.,   14.6., 
12.7.,  9.8.,   6.9.,   4.10.,   1.11.,   29.11.,   27.12.


Papier:

11.1.,  8.3.,  3.5.,   28.6.,   23.8.,   18.10.,   13.12.

 

Sklo:

8.2.,  5.4.,   31.5.,   26.7.,   20.9.,   15.11.
Ďalších 6 zvozov skla v roku bude oznámené priebežne mailom tak ako v roku 2018


Všetky dni zberu sú piatky.