Beh ulicami Jasenia

Beh ulicami Jasenia 2018

XI. ročník Beh ulicami Jasenia

Štartovné
5,- Eur - len kategórie dospelých

Prezentácia
23. marca 2019 8.00 - 9.30 h
na futbalovom ihrisku v Jasení

Štart
10.00 h - kategórie deti, žiaci/čky
10.30 h - kategórie dorastenci/ky, muži, ženy

Trať
1 km, 5 km, 10 km po asfaltovej ceste
Dĺžka trate závisí od kategórie.

Bližšie informácie nájdete na www.jasenie.sk