Aktuality

Pridané: štvrtok, 31 január, 2019 - 11:02
volič vhadzuje hlasovací lístok

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR Informácie pre voliča - stručný prehľad   I Dátum a čas konania volieb Voľby do Europskeho parlamentu sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.   II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce,...

Pridané: piatok, 25 január, 2019 - 14:50
registrácia ošípaných

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky podľa zákona o veterinárnej starostlivosti, usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu....

Pridané: utorok, 15 január, 2019 - 19:24
Biologicky Rozložiteľný Komunálny Odpad

Važení občania, Zverejňujeme plagát projektu, ktorého hlavným cieľom je "Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov". Týmto uverejňujeme prílohu Výročnej monitorovacej správy (plagát na označenie priestorov - projekt...

Stránky