Aktuality

Pridané: utorok, 15 január, 2019 - 19:24
Biologicky Rozložiteľný Komunálny Odpad

Važení občania, Zverejňujeme plagát projektu, ktorého hlavným cieľom je "Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov". Týmto uverejňujeme prílohu Výročnej monitorovacej správy (plagát na označenie priestorov - projekt...

Pridané: pondelok, 7 január, 2019 - 18:43
kuka nádoba na odpad

Harmonogram zberu separovaných zložiek. KUKA voz, 1100 l kontajnery   Plasty: 25.1.,  22.2.,   22.3.,   19.4.,   17.5.,   14.6.,  12.7.,  9.8.,   6.9.,   4.10.,   1.11.,   29.11.,   27...

Pridané: piatok, 14 december, 2018 - 07:11
kuka nádoba určená na komunálny odpad

Termíny odvozu komunálneho dopadu v obci z nádob na odpad pre rok 2019. 03. január 2019 24. január 14. február 07. marec 28. marec 18. apríl 09. máj 30. máj 20. jún 11. júl 01. august 22. august 12. september 03. október 24. október 14. november 05. december 27. december 2019

Stránky