Aktuality

Pridané: štvrtok, 22 november, 2018 - 07:13
Regionálna integrovaná územná stratégia BB kraja

Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2 Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu...

Pridané: piatok, 16 november, 2018 - 14:02
fujky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica Vás informuje, že možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu za podmienky, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň...

Pridané: streda, 24 október, 2018 - 14:18

Obec Ráztoka a poslanci OZ pozývajú deti a mládež v sobotu 27.10.2018  o  10:00 na spoločné púšťanie šarkanov na futbalovom ihrisku. Tešíme sa na Vás.

Stránky